Prohlídka továrny

CAD

Řezání

Sklad hotových výrobků

Inspekce

Dílna na zpracování hardwaru

Balení

Sklad dílů

Šití

Lodní doprava

.